Lomakkeet

Aluehallintovirastojen palveluihin liittyvät lomakkeet aiheittain:

Kunniamerkit ja mitalit | Elinkeinot | Oikeusturva | Opetus ja kulttuuri | Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveys | Turvallisuus | Työsuojelu | Ympäristöluvat | Ympäristöterveys

 

Kunniamerkit ja mitalit

Paluu sivun alkuun

 

Elinkeinot

Alkoholilupa-asiat:

Kiinteistönvälitys:

Luotonantajat ja vertaislainat:

Omaisuudenhoito- ja yrityspalvelut:

Perintä:

Valuutanvaihto:

Paluu sivun alkuun

 

Oikeusturva

  • Lainan siirto uudelle omistajalle: pdf, word

Maksutalletukset:

Vakuuden asettaminen

Osakaskuntien säännöt

Kantelut

Hautaus

  • Hautausmaan perustamislupahakemus: pdf, word
  • Yksityisten haudan perustamislupahakemus: pdf, word 
  • Haudatun vainajan ruumiin tai tuhkan siirtolupahakemus: pdf, word
  • Valtion avustukset luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden hoitamiseen sekä siirtoväen sankarihautojen hoitoon: pdf, word
  • Selvitys luovutetun alueen suomalaisten sankari- ja siviilihautausmaiden valtionavustuksen käyttämisestä: pdf, word

Paluu sivun alkuun

 

Opetus ja kulttuuri

Kirjastot

AVIt myöntävät vuosittain matka-avustusta yleisten kirjastojen henkilöstölle käytettäväksi kansainvälisiin kirjastoalan kokouksiin ja koulutukseen. Tavoitteena on laajentaa kirjastohenkilöstön osallistumismahdollisuuksia. Etusijalla ovat pienet kirjastot.

  • Hakemus matka-avustuksen saamiseksi kirjastoalan kansainväliseen kokoukseen/koulutukseen: pdf, word
  • Tiliselvitys, yleisten kirjastojen kansainväliset kokoukset/koulutukset; pdf, word

Liikunta

  • Liikkuva koulu -ohjelman avustukset peruskouluille
  • Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset
    • Maksatuspyyntö/peruutusilmoitus liikunnallisen elämäntavan paikallisen kehittämisen määräraha:  word
    • Valtionavustushakemus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen:  word
    • Selvitys liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä:  word
  • Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus
    • Liikuntapaikan perustamishankkeen valtionavustushakemus: pdf, word
  • Liikuntapaikan perustamishankkeen hankeselvitys
    • Liikuntapaikan perustamishankkeen hankeselvitys: pdf, word
  • Liikuntapaikkarakentamista koskevan valtionavustuksen maksatuspyyntö
    • Liikuntapaikkarakentamista koskevan valtionavustuksen maksatuspyyntö: pdf, word
  • Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmalomake
    • Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmalomake, perustamishankkeen kuvaus: pdf, word
  • Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Nuoriso

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustaminen (sähköinen haku)

  • Hakuohje
  • Maksatuspyyntö/peruutusilmoitus: pdf, word
  • Selvitys vuoden 2017 valtionavustuksen käytöstä: pdf, word

Lapsi- ja nuorisopolitiikan alueellinen kehittäminen ja koordinaatio

  • Raportointilomake (Lanuke): pdf, word

Valtionavustukset nuorten tieto- ja neuvontatyöhön sekä digitaaliseen nuorisotyöhön (sähköinen haku)

 

Opetus

Osaava-ohjelma

Osaava-ohjelman rahoituksen ehdot ja hakuohjeet löytyvät seuraavista asiakirjoista:

Kehittämishankkeen seurannan ja arvioinnin lomakkeet:

Varhaiskasvatus

Oppilaitosrakentaminen

Paluu sivun alkuun

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Paluu sivun alkuun

 

Terveys

Paluu sivun alkuun

 

Turvallisuus

  • Hengenpelastusmitalin hakulomakkeet: pdf, word
  • Kalusto- ja rakennushankeavustukset: pdf, word
  • Rakennusvarausesitys: pdf, word
  • Palosuojelumaksun ilmoituslomake: pdf, word

Paluu sivun alkuun

 

Työsuojelu

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöluvat

Paluu sivun alkuun

 

Ympäristöterveys

Eläinlääkintähuolto

Eläinperäiset sivutuotteet

Eläinsuojelu

Eläintaudit

Maataloustuet

Luvat

Paluu sivun alkuun

 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa