› Graafinen versio

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2020.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän tai opiskelun liikunnallistamista.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika päättyy 29.11.2019 klo 16:15.

Hankkeeseen liittyvät selvitykset tehdään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

 

Lisätietoja:

 • Etelä-Suomen AVI:
  ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559,
 • Lounais-Suomen AVI:
  liikuntatoimen tarkastaja Tiina Kaijanen, puh. 0295 018 303
 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:
  liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822
  ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824
 • Itä-Suomen AVI:
  liikuntatoimen ylitarkastaja Lauriina Aninko-Takkunen, puh. p. 0295 016 840
 • Pohjois-Suomen AVI:
  liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663, 
 • Lapin AVI:
  liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396 

 

Tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

 

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt liikunnallisen elämäntavan paikallisia kehittämisavustuksia vuodelle 2016 kaikkiaan 21 hakijalle yhteensä 390 000 €.

Avustusta saivat (organisaatio, hanke, summa):

Jatkohankkeet

Iin kunta / Ii-insituuttii -liikelaitos, Iissä on Ilo, 22 000 €

Kajaankin kaupunki, Kajaanin koulut liikkeelle, 11 000 €

Limingan kunta, OMIN VOIMIN - Limingn liikuntaresepti ja liikuntaneuvonta, 40 000 €

Oulaisten kaupunki, Liikkuvampi koulu Oulaisissa kevät 2016, 17 000 €

Oulun kaupunki, Liikkuva koulu Oulussa, 31 000 €

Oulun kaupunki, Lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen (LAPANEN), 51 000 €

Oulun Kristillinen Kasvatus ry, Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset, 3 100 €

Oulun Steinerkoulun Kannatusyhdistys ry, LUMO - luovaa ja monipuolista liikuntaa kaikille, 3 600 €

Paltamon kunta, Paltamon kunnan koulujen ja varhaiskasvatuksen koko yhteisö liikettä lisäämässä, 9 000 €

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry, LiikkuvaOpisto2, 14 500 €

Sotkamon kunta, Toiminnallinen opettaminen paperilta tavaksi - TOPATA, 9 000 €

Tyrnävän kunta, Liikkuen oppimaan - oppien liikkumaan, 48 000 €

Vaalan kunta, Lähiliikuntaa lapsille, nuorille ja perheille, 16 000 €

Ylivieskan kaupunki, Ylivieskan Liikkis, 8 000 €

Uudet hankkeet

Haapaveden kaupunki, HALI - Liikunnallisen elämäntavan edistäminen Haapavedellä, 40 000 €

Kalajoen kaupunki, Piirun verran liikkuvampi Kalajoki, 15 000 €

Kuhmon kaupunki, Kuhmolaisten nuorten motoristen taitojen tukeminen, 5 000 €

Paltamon kunta, PAHE-hanke, 17 500 €

Ristijärven kunta, Teinit ja Taatot topakasti touhuamaan, 7 500 €

Suomussalmen kunta, "Peput ylös penkistä" - liikettä Suomussalmella, 7 800 €

 


Päivitetty