Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2019.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien ihmisten keskuudessa.

Hankkeet voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Tämä haku ei kuitenkaan sisällä koulupäivän tai opiskelun liikunnallistamista.

Lasten ja nuorten ikäryhmän osalta erityisenä painopisteenä on varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin liikunnallistaminen liittyen varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttamiseen.

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta haetaan aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Hakuaika päättyy 30.11.2018 klo 16:15.

Hankkeeseen liittyvät selvitykset tehdään aluehallintoviraston sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/.

Lisätietoja:

 • Etelä-Suomen AVI:
  Ylitarkastaja Ilpo Piri, puh. 0295 016 559,
 • Lounais-Suomen AVI:
  Nuoriso- ja liikuntatoimen tarkastaja Elli-Noora Vienonen, puh. 0295 018 085
 • Länsi- ja Sisä-Suomen AVI:
  Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm, puh. 0295 018 822
  Ylitarkastaja Simo Luukkainen, puh. 0295 018 824
 • Itä-Suomen AVI:
  Liikuntatoimen ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen, puh. 0295 016 515, 
 • Pohjois-Suomen AVI:
  Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663, 
 • Lapin AVI:
  Liikuntatoimen ylitarkastaja Kai-Matti Joona, puh. 0295 017 396 

 

Tietoa kehittämisavustuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset

 

 

Tietoa alueelta

Lisätietoja: ylitarkastaja Ilpo Piri p. 0295 016 559

Avustukset 2016 (pdf 150 kt)  Avustukset 2017 (pdf 103 kt)  Avustukset 2018 (pdf 437 kt)

Avustukset 2019 (pdf 216 kt)

 

 

 

 

 


Päivitetty