Korvausta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisen erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin voi hakea valtion koulutuskorvausta.

Korvaukseen ovat oikeutettuja sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestävät yliopistot. Korvaus perustuu koulutuksen suorittaneiden sosiaalityön ammattihenkilöiden lukumäärään.

Korvauksen hakemiselle asetetut määräajat perustuvat sosiaalihuoltolakiin (60 b §). Korvauksen suuruus on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa.  
 

Korvausta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakemusten tulee olla perillä aluehallintovirastossa 30.9. tai 31.3.

  • 30.9. mennessä haetaan korvausta niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen kyseisenä vuonna 1.1. – 31.6. välisenä aikana.
  • 31.3. mennessä haetaan korvausta niiden henkilöiden koulutuskustannuksiin, jotka ovat suorittaneet sosiaalityön  erikoistumiskoulutuksen edellisenä vuonna 1.7.-31.12.  välisenä aikana.

Korvausta haetaan lomakkeilla

  • Hakemus: Valtion koulutuskorvaus sosiaalihuollon ammattihenkilöiden erikoistumiskoulutuksen kustannuksiin   
  • Liite: Selvitys koulutuksen suorittamisesta 

Lomake löytyy aluehallintovirastojen internet-sivustolta www.avi.fi/lomakkeet.

Hakemus lähetetään sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella hakijan sijaintikunta sijaitsee. Linkki kuntaluetteloon, josta näkee minkä aluehallintoviraston alueella kunta sijaitsee.

Aluehallintovirasto käsittelee määräajassa jätetyt hakemukset sen kalenterivuoden aikana, jolloin hakemus on saapunut.

Päivitetty