Kirjastotilastot

Aluehallintovirastot arvioivat vuosittain tilastoaineiston perusteella kirjasto- ja tietopalvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kansallisesta tilastoinnista ja tilastotietokannan ylläpidosta ja kehittämisestä. Tilastotietokanta on kuntien itsearvioinnin ja päätöksenteon väline. Se toimii myös kansallisen päätöksenteon, lainsäädännön ja arvioinnin tukena.
Kirjastot tallentavat kuluneen vuoden toiminta- ja taloustiedot yleisten kirjastojen tilastotietokantaan, jonka jälkeen aluehallintovirastot tarkastavat tiedot, pyytävät täydennykset ja korjaukset ja julkaisevat lopulta valmiit tilastot. Aluehallintovirastot julkaisevat tilastotietoihin perustuvat alueelliset kirjastojen vuosiarviot.

Yleisten kirjastojen vuoden 2019 toiminta- ja taloustietojen tallennus opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikön tilastotietokantaan alkaa 7.1.2020 ja päättyy 2.3.2020. Vain aluehallintovirastot (AVIt) voivat muuttaa tietoja sen jälkeen. AVIt tarkastavat annetut tilastotiedot ja ne julkistetaan 1.4.2020.

Tilastotietokannan syöttölomake on Kirjastot.fi -palvelun yhteydessä osoitteessa: http://tilastot.kirjastot.fi.
Järjestelmään kirjaudutaan kuntakohtaisilla tunnus/salasana -pareilla. Kirjastojen tunnukset ovat samat kuin aiemminkin. Tunnuksia ylläpitää Kirjastot.fi-toimitus. Yhteystiedot: toimitus@kirjastot.fi, puh. 09-310 85280.

 

Tietoa alueelta


Päivitetty