Kirjastot

Aluehallintovirastojen tavoitteena ovat laadukkaat kirjastopalvelut, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys lisääntyy osana alueellista kehitystä ja osaamista.

Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluja.

Aluehallintovirastot seuraavat ja edistävät kirjastojen toimintaa:
•    kehittämistoiminta-avustukset
•    kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
•    informaatio-ohjaus
•    kansainvälistymisen edistäminen ja matka-avustukset

Aluehallintovirastot arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua:
•    tilastojen kokoaminen ja vuosiarviointi
•    peruspalvelujen arviointi ja muut alueelliset arvioinnit

Kirjastotoimen valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä  Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Tietoa alueelta

Kirjastotoimen yhteyshenkilöt Lounais-Suomen aluehallintovirastossa

kirjastotoimen ylitarkastaja Päivi Almgren, puh. 0295 018 300
- kirjastotoimen kehittäminen ja peruspalvelujen arviointi, kirjastojen kehittämis- ja rakentamishankkeet, kirjastoalan henkilöstön täydennyskoulutus, yleisten kirjastojen tilastot ja kirjastoalan kansainväliset asiat

nuorisotoimentarkastaja Arja Randell, puh. 0295 018 305
- kirjastotoimen valmistelu- ja talousasiat
 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa