Kirjastot

Aluehallintovirastojen tavoitteena ovat laadukkaat kirjastopalvelut, jotka edistävät ihmisten hyvää arkea, osallisuutta ja hyvinvointia. Kirjasto- ja tietopalvelujen merkitys lisääntyy osana alueellista kehitystä ja osaamista.

Kirjastopalvelut ovat lähi- ja peruspalveluja.

Aluehallintovirastot seuraavat ja edistävät kirjastojen toimintaa:
•    kehittämistoiminta-avustukset
•    kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus
•    informaatio-ohjaus
•    kansainvälistymisen edistäminen ja matka-avustukset

Aluehallintovirastot arvioivat kirjastopalvelujen saatavuutta ja laatua:
•    tilastojen kokoaminen ja vuosiarviointi
•    peruspalvelujen arviointi ja muut alueelliset arvioinnit

Kirjastotoimen valtionavustuslomake sijaitsee sähköisessä hakujärjestelmässä  Aluehallinnon asiointipalvelu (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Tietoa alueelta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston kirjastotoimen yhteystiedot:                     

Kirjastotoimen ylitarkastaja Kristiina Kontiainen, puh. 0295 016 538

Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki, puh. 0295 017 395

Suunnittelija Raija Valtonen, puh. 0295 016 567

(Ylitarkastaja Antti Seppänen muissa tehtävissä 28.2.2021 asti)

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa