Kirjastorakentaminen ja kirjastoautot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009) tehtiin perustamishankkeita koskeva muutos, joka tuli voimaan 1.1.2015.  Kirjastojen perustamishankerahoitus on loppunut. 

Aluehallintovirastot antavat edelleen ohjausta ja neuvontaa perustamishankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja rahoituksessa.

Aluehallintovirastot edistävät ns. prosentti taiteeseen -periaatetta kirjastorakentamisessa.

 

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty