Toiminnan lakkaaminen

Jos kunta lakkauttaa kirjaston tai kirjastoauton toiminnan, jonka perustamiseen se on saanut valtionosuutta tai -avustusta, kunnan on tehtävä ilmoitus toiminnan lakkaamisesta. 

Ilmoitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa toiminnan lakkaamisesta Ilmoitus lakkauttamisesta -lomakkeella.  

Kirjaston rakentamiseen saatua valtionapua voi joutua palauttamaan, mikäli toiminta lakkaa tai omaisuus luovutetaan pysyvästi toiselle. Palautusta ei vaadita, mikäli valtionosuuden tai -avustuksen myöntämisestä on kulunut yli 15 vuotta.

Kirjastoautojen valtionavustuksen palautuksista päätettäessä käytetään myös pääsääntöisesti 15 vuoden vähimmäiskäyttörajaa. Erityisestä syystä siitä voidaan poiketa.
Aluehallintovirastot päättävät palautuksesta.

Tietoa alueelta

Toiminnan lakkaaminen - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty