Hankkeen aloittaminen ja valmistuminen

Valmistumisilmoitus tehdään aluehallintovirastolle Aloitus- ja valmistumisilmoitus -lomakkella valmistumisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta jälkirahoitteisen valtionavustuksen maksatus voidaan aloittaa saman vuoden maaliskuussa.


Kaikista hankkeista toimitetaan lopullinen hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta.

Kaikki edellä mainitut ilmoitukset tehdään aluehallintovirastolle.

Tietoa alueelta

Hankkeen aloittaminen ja valmistuminen - Lappi

Henkilö, jolta saat lisätietoja tämän sivun asioista Lapin AVIn alueella:

- kirjastotoimen ylitarkastaja Vesa Sarajärvi, puh. 0295 017 066

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa