Hankkeen aloittaminen ja valmistuminen

Valmistumisilmoitus tehdään aluehallintovirastolle Aloitus- ja valmistumisilmoitus -lomakkella valmistumisvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä, jotta jälkirahoitteisen valtionavustuksen maksatus voidaan aloittaa saman vuoden maaliskuussa.


Kaikista hankkeista toimitetaan lopullinen hankeselvitys kuuden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumisesta.

Kaikki edellä mainitut ilmoitukset tehdään aluehallintovirastolle.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

lomakkeet

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa