Julkaisut 2020

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2020

Yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti - Ohje palveluntuottajalle ja kunnan valvontaviranomaiselle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Turku 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 78/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5882-12-4 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 650 kt )

Tiivistelmä:

Tässä ohjeessa käydään seikkaperäisesti läpi yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröintiin liittyvät asiat. Kun uusi yksityinen palveluntuottaja tai uutta toimipaikkaa perustava palveluntuottaja ilmoitusta tehdessään noudattaa tätä ohjetta kohta kohdalta, ilmoituslomakkeet liitteineen tulevat täydellisinä kunnalle. Tällöin tarvetta lisäselvityspyyntöihin ei pitäisi tulla. Kunnan valvontaviranomaisen on helppo tarkastaa toimitettu lomake liitteineen ja lähettää se eteenpäin aluehallintoviraston kirjaamoon.

Tämä julkaisu on tehty helpottamaan palveluntuottajia ja kuntien viranhaltijoita ilmoitusmenettelyssä sekä sujuvoittamaan rekisteröintiprosessia. Julkaisun kirjoittamiseen on hyödynnetty mm. aluehallintovirastojen toimesta kesällä 2019 päivitettyjä ilmoituslomakkeita, niiden täyttöohjeita, varhaiskasvatuslakia ja siihen liittyviä ohjeistuksia sekä Verohallinnon www-sivuja. Lisäksi rekisteröintiin ja kunnissa oleviin käytänteisiin saa tietoa sijaintikunnan valvovalta viranomaiselta.

Ohje on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Asiasanat:

yksityinen palveluntuottaja, varhaiskasvatus, rekisteröinti


Päivitetty