Julkaisut 2020

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2020

Etsivä nuorisotyö 2019 - Valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Vaasa 2020

Aluehallintovirastojen julkaisuja 90/2020
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5935-43-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1 200 kt )

Tiivistelmä:

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, ja se perustuu vapaaehtoisuuteen. Etsivän nuorisotyön ydinelementtejä ovat kohtaaminen, kokonaisvaltaisuus ja luottamus.

Tämä raportti on kooste opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta etsivän nuorisotyön tiedonkeruusta vuodelta 2019. Tiedonkeruuseen osallistui 238 organisaatiota. 

Yleensä ensi askel nuoren ja etsivän nuorisotyön työntekijän yhteistyössä on nuoren suora yhteydenotto tai yhteydenottopyyntö yhteistyö- tai palveluverkostosta. Etsivän nuorisontyön työntekijät olivat yhteydessä 29 096 nuoreen vuonna 2019. Tavoitetuilla nuorilla tarkoitetaan tässä raportissa niitä nuoria, joiden kanssa etsivän nuorisotyön työntekijä on käynyt keskustelua henkilökohtaisella tasolla, esimerkiksi selvittänyt nuoren kanssa hänen elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan. Tavoitetuista nuorista (20 924) noin 18 508 (88,5 %) oli jossain toimenpiteessä. Tämä tarkoittaa, että etsivän nuorisotyön työntekijät ohjaavat nuoria monipuolisesti eri palveluihin ja toimenpiteisiin. Toimenpide voi tarkoittaa myös neuvontaa, ohjausta ja tulevaisuuden suunnittelua sekä tsemppausta. Noin 2 400 nuorta odotti vielä vuoden lopussa pääsyä toimenpiteisiin (Kuva 3).

Asiasanat:

etsivä nuorisotyö, nuorisotyö, nuoriso


Päivitetty