Julkaisut 2020

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2020

Etelä-Suomi

Itä-Suomi

Länsi-ja-Sisä-Suomi

Näytetään tulokset 1 - 15 / 38
Merkintöjä per sivu 15
of 3

Tietoa alueelta

Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2020-2023
Arjen turvaa Lapissa

Lapin aluehallintovirasto

Rovaniemi 2020

Aluehallintovirastojen julkaisuja 84/2019
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN - (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 900 kt )

Tiivistelmä:

Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma 2020-2023 on Lapin turvallisuusverkoston laatima toimintasuunnitelma kansallisen sisäisen turvallisuuden strategian tavoitteiden saavuttamiseksi Lapissa.

Toiminnan pääpaino keskittyy kuntien ja paikallisten toimijoiden tukemiseen, maakunnallisten toimijoiden toimesta, parannettaessa Lapin arjen turvallisuutta.

Lapin maakunnallisen turvallisuusverkoston johtajakokous on määritellyt suunnitelman painopisteet ja teemat vuonna 2019 tehdyn kuntakyselyn, ja sen pohjalta pidettyjen pajojen perusteella.

Lapin turvallisuussuunnitelman teemat ovat:

  • liikkumisen turvallisuus
  • turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö
  • nuorten huumeiden käytön ehkäisy
  • lasten, nuorten ja perheiden tuki
  • kylien turvallisuus
  • maahanmuuttajien tuki.

Tässä suunnitelmassa arjen turvallisuudella tarkoitetaan asioita, jotka ovat ihmisten hyvinvoinnin osatekijöitä. Tämän takia Lapin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma on liitetty osaksi Lapin maakunnallista hyvinvointiohjelmaa siten, että hyvinvointiohjelman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpano-osat on yhdistetty. Tämä mahdollistaa Lapin turvallisuustilanteen seurannan hyvinvointiohjelman indikaattorien avulla, suunnitelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteutumisen seurannan ja edistää kuntia laatimaan oman turvallisuussuunnitelmansa osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Lapin maakunnallinen turvallisuustyö perustuu verkostotoimintamalleihin. Mallien avulla pyritään ohjaamaan kuntia ja paikallisia toimijoita hyödyntämään hyväksi todettuja toimintatapoja turvallisuusongelmien kartoittamiseksi, lisäresurssien löytämiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Maakunnallinen verkostoyhteistyö ja koordinaatio toteutetaan, Lapin turvallisuusverkoston kehittämän, Arjen turvan -toimintamallin mukaisesti.

 

Asiasanat:

Sisäinen turvallisuus, arjen turvallisuus, Lapin turvallisuusverkosto


Päivitetty