Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2018

Nuorten työpajatoiminta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella vuonna 2018


Tapio Taskinen
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 70/2019
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-48-4 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 875kt)

Tiivistelmä:

Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren, alle 29-vuotiaan henkilön, valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Nuorten työpajatoiminnasta säädetään nuorisolaissa (2016/1285).
 
Aluehallintovirastot jakavat vuosittain harkinnanvaraista valtionavustusta nuorten työpajatoiminnan järjestäjille. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2018 nuorten työpajatoimintaan harkinnanvaraista valtionavustusta yhteensä 1 752 500 euroa. Avustusta myönnettiin yhteensä 23 nuorten työpajatoiminnan järjestäjälle, joista osa toimi usean Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnan alueella.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain nuorten työpajatoiminnan järjestäjiltä tietoja valtakunnallisella työpajakyselyllä. Tässä raportissa perehdytään vuoden 2018 kyselyvastausten avulla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen nuorten työpajatoimintaan. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen vuoden 2018 tietoja verrataan sekä koko maan tietoihin että aiempien vuosien kyselyvastauksissa annettuihin tietoihin.

Asiasanat

Nuorten työpajatoiminta, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty