Julkaisut 2019

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2019

« Takaisin

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2018

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2018


Pauliina Lauriala
Kirsi-Marja Stewart

Oulu 2019

Aluehallintovirastojen julkaisuja 75/2019
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-49-1 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 475 kt)

Tiivistelmä:

Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan avustamisen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastus-mahdollisuuksien lisääminen, lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja osallistumisen vahvistaminen sekä uusien, monipuolisten elämysten saaminen yhdessä ikäisten kanssa. Toimintaa voidaan suunnata myös syrjäytymistä ehkäisevään toimintaan sekä monikulttuuriseen harrastustoimintaan paikallisen tarpeen mukaan.

Tässä raportissa selvitetään Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustuksen käyttöä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa kaudella 2018–2019.

Raportin tiedot on kerätty valtionavustusta kaudella saaneiden toimijoiden käyttöselvityksistä. Tässä raportissa kartoitetaan lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan toteutumista, avustusta saaneita toimijoita, kerhotoiminnan sisältöä, toiminnan kustannuksia ja rahoitusta sekä toiminnan arviointia. Kauden 2018–2019 tietoja verrataan aikaisempien vuosien tietoihin.

Vuonna 2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 300 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa toteutettiin 34:ssä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueen kunnassa. Neljässä alueen kunnassa ei ollut harrastustoiminnan valtionavustuksella järjestettyä toimintaa. Valtionavustuksella toteu-tettiin kaikkiaan noin 560 kerhoa ja noin 100 päiväleiriä, joihin osallistui yli 10 000 lasta ja nuorta.

Asiasanat

Harrastustoiminta, valtionavustus, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty