Julkaisut 2018

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2018

Regionen – Kooperationen Wege in Europa
Zeitzeugen berichten (Band 1)

Ein Vierteljahrhundert Bau an einem Netzwerk europäischer Regionen

Neljännesvuosisata eurooppalaisten alueiden verkostojen rakentamista

 

Volker Lauer (Hg.)
Gottfried Effe
Ilkka Lantto
Tapio Saavalainen

Oulu 2018

Aluehallintovirastojen julkaisuja 48/2018
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)

ISBN-978-952-5900-38-5 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 44205 kt)

Tiivistelmä:

Teos sisältää kirjoituksia ja muistoja neljännesvuosisadan aikana 1992 – 2017 tehdystä eurooppalaisten alueiden: Oulun läänin/Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen sekä saksalaisen Baden-Württembergin osavaltion eri toimijoiden välisestä monialaisesta yhteistyöstä politiikan, elinkeinoelämän, koulutuksen, sekä kulttuurin aloilla. Teoksessa kuvataan myös yhteistyön syntyprosessia sekä keskeisten toimijoiden kuvauksia yhteistyön sisällöstä.

Asiasanat:

kansainvälistyminen, alueiden välinen yhteistyö


Päivitetty