Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2016

Merja Kummala-Mustonen
Virpi Haverinen

Oulu 2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 28/2017
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5900-33-0 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf, 645 kt)

Tiivistelmä:

Julkaisu sisältää tilastotietoja Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleisistä kirjastoista vuonna 2016. Toimintaakuvaavia tietoja ja asukaskohtaisia tunnuslukuja on esitetty kunnittain, maakunnittain ja koko alueentasolla sekä verrattu edellisiin vuosiin.
Suomen yleisten kirjastojen tilastotietokanta löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://tilastot.kirjastot.fi
Tilastoja kannattaa tarkastella visualisointinäkymässä: http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/

Asiasanat:

kirjastot, kirjastotilastot, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa


Päivitetty