Julkaisut 2017

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Julkaisut 2017

Hyvän sisäilman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä

 

Ulla Ahonen
Airi Hietamäki
Sirkka Jakonen
Markku Rautio
Ansa Sonninen
Pia Sorsa
Auli Tukiainen

2017

Aluehallintovirastojen julkaisuja 18/2017
ISSN 2343-3132 (verkkojulkaisu)
ISBN  978-952-5885-34-7 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (PDF 450 kt)

Tiivistelmä:

Suomalaisessa rakennuskannassa sisäilmaongelmat ovat yleisiä, mutta vaurioiden yleisyydestä erilaisessa rakennuskannassa ei ole tarkkaa tietoa. Perinteisesti sisäilmaongelmat on usein liitetty pelkästään kosteus- ja homevaurioihin, mutta niitä aiheuttavat yleisesti myös esimerkiksi ilmanvaihdon ongelmat sekä materiaaleista peräisin olevat epäpuhtaudet. Kosteus- ja homevaurioiden yleisyyttä on arvioitu esimerkiksi Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisussa (1/2012) "Rakennusten kosteus- ja homeongelmat", sen mukaan sairaalakiinteistöjen pohjapinta-alasta noin 15 % on välttämättömän korjauksen tarpeessa. Julkaisussa ei ole esitetty arvioita muista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin käytettävistä rakennuksista.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten kunnossapidon ja korjausten vastuut voivat hämärtyä, koska rakennusten käyttäjien kirjo voi olla moninainen. Rakennuksissa oleskelee ja työskentelee päivittäin osa-aikaisesti tai jatkuvasti niin asiakkaita, potilaita ja omaisia kuin myös työntekijöitä, toiminnanharjoittajia ja tukitehtävien henkilöstöä.  
 
Aluehallintovirasto haluaa parantaa asiakkaiden/potilaiden asemaa kiinnittämällä palvelunjärjestäjien ja tuottajien huomiota heidän vastuustaan terveellisistä ja turvallisista toimintayksiköistä. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäilman laatu tulee huomioida sopimuksissa, omavalvonta- sekä laadunhallinta- ja potilasturvallisuussuunnitelmissa. Julkaisussa on kuvattu myös toimitilojen asianmukaisuus työntekijöiden näkökulmasta ja siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet ja vastuut. Sisäilmaongelmien selvittäminen ja poistaminen edellyttää yleensä moniammatillista yhteistyötä.

Asiasanat:

sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö, sisäilma, omavalvonta, asiakas- ja potilasturvallisuus, työnantaja


Päivitetty