Anniskelun jatkoaika 

Alkoholiasetuksen mukaisesti anniskella saa kello 09:00 – 01:30 välisenä aikana. Luvanvaraista anniskelun aloittaminen on aamulla aikaisintaan kello viisi tai anniskelun jatkaminen kello puoli kolmeen tai puoli neljään. Jatkoaikahakemuksen käsittelee kaikkien anniskelulupien osalta toimialueen AVI.

Jatkoaika voidaan myöntää vain erityisestä syystä. Anniskelupaikan tulee olla sellainen, ettei jatkoajasta voida katsoa aiheutuvan haittaa tai häiriötä asuinpaikan ympäristössä asuville. Vakavien anniskelurikkomusten, järjestyshäiriöiden tai hyvien tapojen vastaisen toiminnan perusteella jatkoaikalupa voidaan jättää myöntämättä tai jo myönnetty lupa peruuttaa korvauksetta.

Jatkoaika ennen yhdeksää voidaan myöntää vain matkailullisista syistä tai jos erityinen tilaisuus tai tapahtuma sitä edellyttävät. Puoli kahden jälkeen myönnettävän jatkoajan edellytys on, että ravintolan toiminta-ajatus korkeatasoisine viihdeohjelmineen vaatii pidennettyä anniskeluaikaa tai että anniskelupaikassa järjestetään erityinen tilaisuus tai tapahtuma, jonka luonne edellyttää pidennettyä anniskelua. Anniskelun jatkaminen kello puoli neljään edellyttää ensisijaisesti ilta- ja yöaikaan avoinna olevaa anniskelupaikkaa, joka toimii joko hyvätasoisen hotellin yhteydessä tai on varustelu- ja palvelutasoltaan erityisen hyvätasoinen viihderavintola.

Jatkoaika voidaan myöntää enintään kahden vuoden ajaksi. Erityisten tilaisuuksien ja tapahtumien ajaksi lupa voidaan myöntää vain tilapäisenä, kuitenkin enintään yhdeksi kuukaudeksi.

Jatkoaikalupa voidaan myöntää jokaiselle viikonpäivälle tai vain osalle niistä. Lupa voi koskea koko liikettä tai sen osastoa tai muuta yksilöityä liikkeen osaa. Sellainen anniskelupaikka, jolle on myönnetty lupa jonakin viikonpäivänä anniskeluun kello puoli kahden jälkeen, saa samalla luvalla anniskella myös itsenäisyyspäivän, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen aattoyönä kello puoli neljään, jollei lupaviranomainen ole toisin määrännyt.

Kesä- tai talviaikaan siirtyminen vaikuttaa puoli neljään anniskelevien ravintoloiden toimintaan. Kesäaikaan siirryttäessä valomerkki tulee antaa kello 02.30, koska kelloa siirretään tunnilla eteenpäin kolmesta neljään. Anniskelupaikka suljetaan tällöin kellon ja kesäajan mukaisesti. Talviaikaan siirryttäessä annetaan valomerkki 03.30 vasta, kun kelloa on siirretty taaksepäin neljästä kolmeen.
 

Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

Oikopolut tietoon

lomakkeet