› Graafinen versio

Anniskeluaika ja sen jatkaminen

Yli 2,8 % alkoholijuomien anniskelu on sallittu kello 9:stä kello 1.30:een, ellei lupaviranomainen ole rajoittanut anniskeluaikaa. Anniskeltujen alkoholijuomien nauttiminen on sallittu yhden tunnin ajan anniskeluajan päättymisen jälkeen. Anniskelupaikkaa ei tarvitse sulkea nauttimisajan päättyessä, mutta alkoholijuomien nauttimista ei saa sen jälkeen enää sallia.

Anniskelua saadaan jatkaa itsenäisyyspäivän, uudenvuoden, vapun ja juhannuksen aattoyönä kello 3:een.

Anniskeluaikaa voidaan jatkaa sisätiloissa kello 1.30 jälkeen kello 4:ään aluehallintovirastolle tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus pitää tehdä vähintään kolme viikkoa ennen suunnitellun jatkoajan käyttöönottoa.

Anniskelua saa jatkaa kello 4:ään ulkotilassa tai anniskelun saa aloittaa aikaisintaan kello 7 majoituspaikan aamiaistarjoilun yhteydessä, jos aluehallintovirasto myöntää siihen luvan. Anniskeluaikaa ei voi jatkaa 1.30 jälkeen yhteisellä anniskelualueella.

Jos anniskelua jatketaan anniskelupaikassa kello 1.30:n jälkeen, luvanhaltijan tulee asettaa yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti valvomaan järjestystä ja turvallisuutta anniskelupaikassa ja sen välittömässä läheisyydessä kello 1.30:stä asiakkaiden alkoholijuomien nauttimisen päättymiseen asti ellei aluehallintovirasto ole toisin määrännyt.

Kunnalla on oikeus asukkaidensa turvallisuuden edistämiseksi kieltää anniskelun jatkaminen tai rajoittaa sitä määrätyllä kunnan alueella. Kunnan päätös voi koskea kaikkia viikonpäiviä tai määrättyjä viikonpäiviä ja se voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Päätös tulee voimaan aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Alkoholilain kokonaisuudistuksen voimaan tultua 1.3.2018 voimassa olevaan lupaan jatkaa anniskelua kello 2.30 tai kello 3.30 sovelletaan luvan myöntämishetkellä voimassa olleita säännöksiä luvan voimassaolon ajan, ellei luvanhaltija tee jatkoaikailmoitusta.

Kesäaikaan siirtyminen vaikuttaa jatkoaikailmoituksen tehneiden ravintoloiden anniskeluaikoihin. Jatkoaikailmoituksen tehneissä anniskelupaikoissa kesäaikaan siirryttäessä anniskelu tulee lopettaa ilmoitetun mukaisesti, kuitenkin viimeistään kello 04.00 kesäaikaa eli kello 03.00 talviaikaa. Alkoholijuomien nauttiminen on tämän jälkeen sallittua tunnin ajan eli korkeintaan klo 05.00 asti kesäaikaa. Anniskelupaikkaa ei tarvitse kuitenkaan sulkea. Talviaikaan siirryttäessä anniskelua voidaan jatkaa samoin periaattein talviajan mukaisesti enintään kello 04.00:ään eli kesäaikaan 05.00 asti.

Kesä- ja talviaikaan siirtyminen vaikuttaa myös niiden ravintoloiden toimintaan, joille on myönnetty vanhan alkoholilain nojalla anniskelun jatkoaikalupa kello 03.30:een. Kesäaikaan siirryttäessä alkoholijuomien tarjoilu on lopetettava kello 02.30, koska kelloa siirretään tunnilla eteenpäin kello 03.00:sta kello 04.00:ään. Anniskelupaikka pitää siis sulkea kellon mukaan. Menetetty tunti saadaan haluttaessa ottaa takaisin talviaikaan siirtymisen yhteydessä, jolloin alkoholijuomien tarjoilu lopetetaan kello 03.30 vasta siinä vaiheessa, kun kelloa on siirretty taaksepäin kello 04.00:stä kello 03.00:een.

Päivitetty

LOMAKKEET