› Graafinen versio

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Kunniamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkilomaketta, jonka voi täyttää ja tulostaa ritarikuntien sivuilta. Ritarikuntien kotisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kunniamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista ja lomakkeen täyttämisestä.

Varsinaisen esityksen ritarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim. sosiaali- ja terveyshallinnon osalta sosiaali- ja terveysministeri. Ritarikuntien hallituksen käsiteltyä kunniamerkkiesitykset esittelee kansleri tai hänen estyessään varakansleri ne suurmestarille.

Koska ministeriöillä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Ministeriöt antavat ohjeet mm. aluehallintovirastoille.

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä ja pelastuslaitoksilta sekä maistraateilta. AVI toimittaa esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.

AVIt ohjeistavat kuntia, koulutuskuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, pelastuslaitoksia ja maistraatteja erillisillä kirjeillä.

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2019 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu.

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit -


Itä-Suomen aluehallintovirasto
Kirjaamo
PL 50
50101 Mikkeli.

Lisätietoja

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
eeva.eriksson(at)avi.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
kirjastotoimen ylitarkastaja Pirkko Rusi, p. 0295 016 518
pirkko.rusi(at)avi.fi

Sisäministeriön hallinnonala
suunnittelija Eini Kaasinen, p. 0295 016 883
eini.kaasinen(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890
eeva.eriksson(at)avi.fi

Valtiovarainministeriön hallinnonala
suunnittelija Sirpa Kesonen, p. 029 501 6909
sirpa.kesonen(at)avi.fi

 


Päivitetty

muualla verkossa