› Graafinen versio

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Kunniamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkilomaketta, jonka voi täyttää ja tulostaa ritarikuntien sivuilta. Ritarikuntien kotisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kunniamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista ja lomakkeen täyttämisestä.

Varsinaisen esityksen ritarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim. sosiaali- ja terveyshallinnon osalta sosiaali- ja terveysministeri. Ritarikuntien hallituksen käsiteltyä kunniamerkkiesitykset esittelee kansleri tai hänen estyessään varakansleri ne suurmestarille.

Koska ministeriöillä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Ministeriöt antavat ohjeet mm. aluehallintovirastoille.

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä ja pelastuslaitoksilta sekä maistraateilta. AVI toimittaa esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.

AVIt ohjeistavat kuntia, koulutuskuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, pelastuslaitoksia ja maistraatteja erillisillä kirjeillä.

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2019 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu.

 

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa

Tietoa alueelta

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit - Etelä-Suomi

 

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
opetustoimen yksikön päällikkö Asta Sark p. 0295 016 202
asta.sark(at)avi.fi
ruotsinkielisen opetus- ja kulttuuritoimen osalta
johtaja Marianne West-Ståhl p. 0295 018 623
marianne.west-stahl(at)avi.fi

Sisäasiainministeriön hallinnonala, pelastustoimi
tarkastaja Sirpa Holopainen p. 0295 016 084
sirpa.holopainen(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210
paivi.akerblom(at)avi.fi
osastosihteeri Inga Minkkinen p. 0295 016 167
inga.minkkinen(at)avi.fi

Valtiovarainministeriön hallinnonala
kehittämispäällikkö Sari Hietala p. 0295 016 058
sari.hietala(at)avi.fi
johdon assistentti Taina Kemppi, p. 0295 016 051
taina.kemppi(at)avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa