› Graafinen versio

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkejä annetaan isänmaan palveluksessa ansioituneille kansalaisille tunnustukseksi huomattavista siviili- ja sotilasansioista. Myös ulkomaalaisia voidaan palkita ritarikuntien kunniamerkeillä.

Kunniamerkkiehdotusta tehtäessä tulee käyttää ritarikuntien hallituksen vahvistamaa kunniamerkkilomaketta, jonka voi täyttää ja tulostaa ritarikuntien sivuilta. Ritarikuntien kotisivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet kunniamerkin saamiseen edellytetyistä ansioista ja lomakkeen täyttämisestä.

Varsinaisen esityksen ritarikuntien hallitukselle tekee ao. valtioneuvoston jäsen, esim. sosiaali- ja terveyshallinnon osalta sosiaali- ja terveysministeri. Ritarikuntien hallituksen käsiteltyä kunniamerkkiesitykset esittelee kansleri tai hänen estyessään varakansleri ne suurmestarille.

Koska ministeriöillä on esityksiä varten kiintiöt, joita ne eivät saa ylittää, on aloitteita ministeriöissä karsittava. Eri ministeriöt ovat hallinnonaloillaan antaneet asiaa koskevia erityisohjeita. Ministeriöt antavat ohjeet mm. aluehallintovirastoille.

Aluehallintoviraston (AVI) tehtävänä on pyytää hallinnonaloittain esityksiä kunnanhallituksilta, koulutuskuntayhtymiltä, sairaanhoitopiireiltä ja pelastuslaitoksilta sekä maistraateilta. AVI toimittaa esitykset edelleen valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sisäministeriölle. Aluehallintovirastoille on annettu kiintiöt, joten esityksiä on karsittava hallinnonaloittain.

AVIt ohjeistavat kuntia, koulutuskuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä, pelastuslaitoksia ja maistraatteja erillisillä kirjeillä.

Asianmukaisesti täytetyt ja perustellut ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 30.4.2019 siihen aluehallintovirastoon, jonka toimialueella kunniamerkin saajaehdokas asuu.

 

Tietoa alueelta

Itsenäisyyspäivänä myönnettävät kunniamerkit - Länsi- ja Sisä-Suomi

Lisätietoja:

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska p. 0295 018 815
Yksikön päällikkö Ismo Myllyaho p. 0295 018 820, ismo.myllyaho(at)avi.fi
ruotsinkielisen opetus- ja kulttuuritoimen osalta
johtaja Marianne West-Ståhl p. 0295 018 623, marianne.west-stahl(at)avi.fi

Sisäasiainministeriön hallinnonala, pelastustoimi
Johdon assistentti, Tarja Siirilä p. 0295 018 501
tarja.siirila(at)avi.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Vaasa: Niina Siirilä p. 0295 018 563 niina.siirila(at) avi.fi
Tampere: ylitarkastaja Riitta Heinonen p. 0295 018 538, riitta.heinonen(et)avi.fi
Jyväskylä: Aila Peltoniemi p. 0295 018 576, aila.peltoniemi(at)avi.fi

Valtiovarainministeriön hallinnonala
Neuvotteleva virkamies Tove Lindell p. 02955 018 510
tove.lindell(at)avi.fi
Ylijohtajan sihteeri Elisabet Heinrich p. 0295 018 511
elisabet.heinrich(at)avi.fi
 

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

muualla verkossa