› Graafinen versio

Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on perustanut vuoden 2016 syksyllä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän työ pohjautuu ESAVIn strategiseen toimintasuunnitelmaan ja lisäksi huomioimme toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja hallituskausien painopistealueet. ESAVIssa on valittu yhteistyöryhmän kärjeksi lapset ja nuoret. Hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmä tukee ESAVIn opetus- ja kulttuuritoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen poikkihallinnollista yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

 

Yhteistyöryhmän tehtävät:

  1. Antaa suosituksia muun muassa ennakkovaikutusten sekä lapsivaikutuksen arviointiin ja seurata niiden toteutumista.
  2. Nostaa esille asioita aluehallinnon uudistukseen lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmista.
  3. Seurata alueellista tutkimustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä tehdä aloitteita tutkimus- ja selvityshankkeiksi.
  4. Edistää alueen toimijoiden yhteistyötä muun muassa koulutusten ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.
  5. Seurata ja arvioida peruspalvelujen arvioinnin suositusten toteutumista.
  6. Olla aloitteellinen erilaisiin rahoitusohjelmiin liittyen.
  7. Suorittaa muut ESAVIN osoittamat tehtävät.

 

Yhteistyöryhmän jäsenet:

Ekqvist Merja, yhteistyöryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja, ESAVI

Puura Sanna, yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja, johtaja, ESAVI

Kalske Katri, sivistysjohtaja, Lohjan kaupunki

Mäkelä Mikko, asiantuntija, Kirkkohallitus (sij. Mikko Syrjö, asiantuntija, Helsingin seurakuntayhtymä)

Pöllänen Krista, lasten ja nuorten liikunnan aluekehittäjä, Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Rajaniemi Katja, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Rautio Aija, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, Eksote

Salminen Sami, puheenjohtaja, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry.

Saurama Juha, yrittäjä, Tunkki Nuorisokodit

Suokonautio Jaana, maahanmuuttopäällikkö, Uudenmaan Ely-keskus

Tolvanen Oskari, varajohtaja, Uudenmaan Partiopiiri ry

Tuomi Rosa, erityisasiantuntija, Uudenmaan Liitto

Heimala Heli, ylitarkastaja, ESAVI

Hynninen-Joensivu Eija, johtava ylitarkastaja, ESAVI

Myyryläinen Kati, suunnittelija, ESAVI

Sahi Liisa, (sihteeri) ylitarkastaja, ESAVI

Päivitetty