› Graafinen versio

 • Ylitarkastaja Raija Fors
  +358 295 017 559

 • Ylitarkastaja Elisa Roimaa
   

 • erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen
  +358 44 7970419
  Kainuun sote

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät 2016  Kajaanissa


 
 
Kaukametsä, Kajaani

 

Kiitokset HYTE päiville osallistuneille niin yhteistyökumppaneille kuin kuulijoille!

"Neljännet Pohjois-Suomen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät olivat menestys mitattuna niin erinomaisilla puheenvuoroilla, alustuksilla ja esityksillä ja upealla kulttuuriohjelmalla että osallistujien määrällä mitattuna!

Erityisen kiitoksen ansaitsevat yhteistyökumppanit Kainuussa; Kainuun sote, Kainuun liitto, Kajaanin kaupunki ja Kainuun kunnat sekä oppilaitokset, Sokra-hanke, kuten myös sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kiitän lämpimästi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen neuvottelukunnan puolesta päivien luennoitsijoita, puheenvuoroja, esityksiä ja ennen muuta osallistujia.

Johtaja Margit Päätalo, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

 

Testi 2

Testi 3

Testi oikeapalsta
Test

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat sekä Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueet ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) järjestävät yhteistyökumppaneidensa (mm. Kainuun liitto ja Kainuun kunnat) kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivät Kajaanissa 13.–14.10.2016. Päivien aikana tuodaan monipuolisesti esille asioita, jotka tukevat pohjoissuomalaisten hyvää arkea.

 

Päivien teemana on Tulevaisuuden kunta hyvinvoinnin edistäjänä

 • Päivien aikana etsitään ja kuullaan vastauksia muun muassa
 • minkälainen on tulevaisuuden kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 • miten tulevat aluehallinto-, maakuntahallinto- ja sote-uudistukset vaikuttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
 • mitä digiloikka tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta
 • mitä käytännössä tehdään kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi?

Päivien aikana nostetaan esille myös hyviä käytännön toimia, joilla on voitu pienentää hyvinvointi- ja terveyseroja, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia sosiaali-, terveys-, opetus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoiminnan avulla. Tavoitteena on entisestään tiivistää yhteistyötä eri toimialojen kanssa ja päästä pois siiloista; kohti yhdessä tekemistä. Osallistu HYTE-keskusteluun Twitterillä! Tunnisteet ovat #HYTE, #SOTE, #uudistuvakunta

Päivät on tarkoitettu peruskuntien ja kuntayhtymien johdolle, luottamushenkilöille, käytännön toimijoille, moniammatillisille työryhmille, julkisen, yksityisen, järjestöjen ja seurakuntien palveluksessa oleville asiantuntijoille, koulutuksen- ja tutkimuksen ammattilaisille ja muille hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille tahoille.

Päivät ovat maksuttomat.

Ilmoittautuminen 29.9.2016 mennessä tämän linkin kautta:
https://www.webropolsurveys.com/S/B7B82FCCD90A4877.par

Lue lisää Minimoi

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty