› Graafinen versio

Hautausmaa ja yksityinen hautapaikka

Aluehallintovirasto (AVI) voi myöntää rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tai rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perustaa hautausmaa.

AVI voi erityisestä syystä myöntää luvan perustaa yksityinen hauta nimetyn vainajan hautaamiseen hautaustarkoitukseen sopivaan paikkaan.

Myös terveydensuojelulaissa (763/1994) on asiaa koskevia säädöksiä.

Hautausmaalupien edellytykset

Hautaustoimilain mukaisesti hautausmaata ei saa ylläpitää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.

Hautausmaan perustamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on edellytykset ylläpitää hautausmaata asianmukaisesti. Hänen tulee mm. esittää toteuttamiskelpoinen suunnitelma hautausmaan ylläpidon järjestämisestä pitkällä aikavälillä. Lupaan merkitään ns. hautarauha-aika, jonka aikana alueen käyttö rauhoitetaan vain hautausmaakäyttöön.

Yksityinen hautausmaa ja hauta merkitään kiinteistötietojärjestelmään asianomaisen kiinteistön kohdalle. AVI ilmoittaa tiedot järjestelmään.

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Johanna Rantala, p. 0295 016 506
Itä-Suomen aluehallintovirasto
etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty