› Graafinen versio

Etsivä nuorisotyö

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä on etsivän nuorisotyön toiminnan edistäminen ja laajentaminen alueella, ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen ja seurantaan osallistuminen.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisen palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia etsivän nuorisotyön toteuttamiseen. Avustuksen tarkoitus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää ja edistää nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää etsivän nuorisotyöntekijän palkkaukseen.


Etsivä nuorisotyö -kysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) etsivä nuorisotyö -kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto verkkokyselynä. Vastauslinkit lähetetään 08.1.2020 sähköpostitse. Kysely tulee palauttaa viimeistään 5.2.2020 mennessä.

Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille organisaatioille, jotka saivat toimintaansa etsivä nuorisotyön valtionavustusta vuonna 2019. Muiden organisaatioiden osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista.

Lomake vuonna 2019 tutustuttavaksi - Ohje kyselyyn vastaamiseen - Ohje vuoden 2019 PAR-tiedonkeruuseen


Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää kunnan tai organisaation toiminta-alueen nimellä: entit.fi

Tietoa alueelta

Aluehallintovirasto on myöntänyt vuonna 2019 valtion avustusta 1 650 000 euroa etsivään nuorisotyöhön. Avustusta saaneet kunnat, järjestöt ja säätiöt on lueteltuna  tässä liitteessä.

Lisätietoja etsivästä nuorisotyöstä Itä-Suomen AVIn alueella:
- nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen, kirsi.kohonen(a)avi.fi puh. 0295 016 514

 


Päivitetty