Etelä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta

Aluehallintovirastot huolehtivat varautumisen yhteensovittamisesta alueellaan, siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestämisestä sekä valmiussuunnittelun yhteensovittamisesta. Lisäksi aluehallintoviraston tehtävänä on edistää alue- ja paikallishallinnon turvallisuussuunnittelua.

Alueen tärkeimmät turvallisuustoimijat ovat edustettuina vuosina 2019 - 2020 Etelä-Suomen alueellisessa valmiustoimikunnassa. Valmiustoimikunta toimii alueellisena yhteistoimintaelimenä varautumiseen ja valmiussuunnitteluun sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Valmiustoimikunta:

 1. Ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja seuraa ajankohtaisia turvallisuuskysymyksiä eri toimialoilla.
 2. Toimii viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä aluehallintoviraston alueellisen varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittamistehtävässä, valmiussuunnittelun tukemisessa sekä toimivaltaisten viranomaisten johtaessa turvallisuustilanteita toimialueella.
 3. Edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.
 4. Valmistelee määräajoin alueen painopisteet ja yhteiset tavoitteet valmiusasioissa. Osallistuu kansallisten turvallisuusselontekojen, yhteiskunnan turvallisuusstrategian sekä sisäisen turvallisuuden strategian pohjalta laadittavan, toimialuetta koskevan aluehallinnon yhteisen turvallisuusstrategian sekä sen alueellisen toimeenpanosuunnitelman laatimiseen. Seuraa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista ja raportoi asiasta.
 5. Seuraa alueella järjestettäviä valmiusharjoituksia ja osallistuu niiden suunnitteluun.
 6. Lisäksi kaudella 2019 - 2020 valmiustoimikunta käsittelee ja valmistelee esityksiä turvallisuusasioiden huomioimisesta hallintorakenteiden uudistuksessa.

Valmiustoimikunnan kokoonpano:

 • aluehallintoviraston ylijohtaja, puheenjohtaja
 • pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja, varapuheenjohtaja
 • aluehallintoviraston vastuualueiden johtajat, johdon tuki ja viestintäpäällikkö
 • ELY-keskukset
 • maakunnallisten valmiustoimikuntien tai vastaavien puheenjohtajat
 • maakunnallisten valmiustoimikuntien nimeämät kuntajohtajat
 • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat
 • Etelä-Karjalan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Helsingin pelastuslaitos, pelastuskomentaja
 • Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Kanta-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Kymenlaakson pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Päijät-Hämeen pelastuslaitos, pelastusjohtaja
 • Helsingin poliisilaitos, poliisikomentaja
 • Hämeen poliisilaitos, poliisipäällikkö
 • Itä-Uudenmaan poliisilaitos, poliisipäällikkö
 • Kaakkois-Suomen poliisilaitos, poliisipäällikkö
 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, poliisipäällikkö
 • Kaartin jääkärirykmentti, komentaja
 • Panssariprikaati, komentaja
 • Karjalan prikaati, komentaja
 • Carea – Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, johtaja tai vastaava
 • Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri, johtaja tai vastaava
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, johtaja tai vastaava
 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, johtaja tai vastaava
 • Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, johtaja tai vastaava
 • Suomenlahden merivartioston komentaja
 • Kaakkois-Suomen rajavartioston komentaja
 • Hätäkeskuslaitoksen nimeämä hätäkeskuspäällikkö
 • Tullin edustaja
 • Huoltovarmuuskeskuksen edustaja
 • Elinkeinoelämän Keskusliiton edustaja
 • Keskuskauppakamarin edustaja
 • Espoon hiippakunnan edustaja
 • Helsingin hiippakunnan edustaja
 • Porvoon hiippakunnan edustaja
 • Mikkelin hiippakunnan edustaja
 • Suomen Punaisen Ristin edustaja
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry:n (SPEK) edustaja
 • keskeisten ministeriöiden nimeämät asiantuntijat
 • Turvallisuuskomitean sihteeristön edustaja

Valmiustoimikunnalla on sihteeristö, jonka tehtävänä on valmistella ja tukea valmiustoimikunnan työskentelyä. Sihteeristön nimittää aluehallintovirasto.

 

Tiedotteita

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty