Erilliset yksiköt

Sisäinen tarkastus ja valvonta

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa. Sisäinen tarkastus on aluehallintovirastojen johdon tukitoiminto, joka tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Kukin aluehallintovirasto vahvistaa itse sisäisen tarkastuksen ohjesäännön, jolla annetaan määräykset sisäisen tarkastuksen menettelyistä ja asemasta.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö on sijoitettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston yhteyteen.

Yhteystiedot:
Yksikön päällikkö Eija Vähämaa, p. 0295 018 030, Turku
etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Maistraattien ohjaus ja valvonta

Yksikön tehtävänä on hoitaa valtakunnallisesti maistraattien ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtävät. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö vastaa maistraattien tulosohjauksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelusta. Maistraatteja on koko maassa 9 ja maistraateissa on runsaat 700 työntekijää.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on sijoitettu Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteyteen.

Yhteystiedot:
Yksikön päällikkö Merja Koponen, p. 0295 016 877, Kuopio
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
 

Päivitetty