Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Eläinten terveys ja hyvinvointi - Lounais-Suomi

Läänineläinlääkärit

 

Soini, Jani, yksikön päällikkö, p. 0295 018 115
- eläinlääkintähuolto
- eläintaudit
- eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
- eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonta
- tuonnit ja viennit, sisämarkkinakauppa
- keinosiemennysluvat

Ahtelo, Tea, p. 0295 018 066
- eläinsuojelu
- eläinkuljetukset
- lääkevalvonta

Haukioja Heli, p. 0295 018 112
- tuotantoeläinten hyvinvointitarkastukset
- täydentävät ehdot

Hämäläinen Karoliina, p. 0295 018 102
- tuotantoeläinten hyvinvointitarkastukset
- täydentävät ehdot

Pesonen Susanna, p. 0295 018 012
- elintarvikevalvonta
- eläinperäiset sivutuotteet

Virtanen Sanna-Maaria, p. 0295 018 068
- eläintaudit
- eläinten terveysvalvontaohjelmat
- eläinnäyttelyt
- täydentävät ehdot, hallinnolliset laajennukset
- tuonti, vienti ja sisämarkkinakauppa

 

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi
 

 

 

 


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa