Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Eläinten terveys ja hyvinvointi - Pohjois-Suomi

Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tehtävät kuuluvat Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa läänineläinlääkärien tehtäviin.

Yhteyshenkilöt:

 • Leinonen Mari-Erika, p. 0295 017 566
  ESL:n mukaiset luvat, tuonti ja vienti, terveysvalvontaohjelmat, kalat, mehiläiset, keinollinen lisääminen
   
 • Massinen Anitta, p. 0295 017 586  
  Eläintaudit, valmius, eläinlääkintähuolto, eläinlääkäreiden valvonta, lääkitseminen, rekisteröinti ja merkintä
   
 • Matomäki Alisa, p. 0295 017 579          
  Eläinsuojelun ohjaus ja valvonta, otantatarkastukset, ilmoituksenvarainen toiminta

 • Paloniemi Hanne-Mari, p. 02950 17577   
  Eläinsuojelun ohjaus ja valvonta, otantatarkastukset, 44§:n muk. valtion välirahoitus

 • Pylkäs Teija, p. 0295 017 671          
  Alkutuotanto, elintarvikkeet, EHEC, sivutuotteet, vierasainevalvonta

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa