Eläinten terveys ja hyvinvointi

Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa ja valvoo eläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi säädetyn lainsäädännön toteutumista. Lisäksi AVI on toimivaltainen viranomainen muutamissa eläimiin liittyvissä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintiasioissa.

AVI ohjaa kuntien eläinsuojeluvalvontaa, ohjaa ja valvoo eläintautien torjuntaa alueillaan, laatii helposti leviävien eläintautien alueellisen vastustamissuunnitelman sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin vastustettavan eläintaudin leviämisen ehkäisemiseksi ja hävittämiseksi.

Tietoa alueelta

Eläinten terveys ja hyvinvointi - Pohjois-Suomi

Yhteyshenkilöt Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa:

 • Juntunen Pekka, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 566
  elintarvikkeet, sivutuotteet, vierasainevalvonta, EHEC
 • Leinonen Mari-Erika, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 671
  lampaiden ja vuohien terveysvalvontaohjelmat, tuonti- ja vientiasiat, eläinsuojeluun liittyvät luvat, eläinten kuljetus, eläinsuojelu
 • Lounela Hanna, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 579
  eläinlääkintähuolto, eläinten lääkitseminen, kantelut, eläintautivalvonta, BKD-terveysvalvonta
 • Massinen Anitta, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 586
  täydentävät ehdot, eläinten rekisteröinti ja merkintä, eläinsuojelu
 • Rask Marjukka, läänineläinlääkäri, p. 0295 017 577
  eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen toiminta, eläinsuojelu, siipikarjan salmonellavalvonta, mehiläisten taudit

 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa