Eläinkuljettajalupa

Aluehallintovirasto (AVI) myöntää luvat eläinten kuljettamiseen kaupallisen toiminnan yhteydessä.

Tietoa alueelta

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa
Päivitetty

Alueelliset linkit

Asiasta ei ole alueellista lisätietoa