Koe-eläinten käyttö tieteellisiin ja opetustarkoituksiin

 

Tältä sivustolta löydät tietoa siitä, miten ja millä ehdoin eläimiä käytetään tutkimus-, opetus- ja testaustoiminnassa Suomessa. Sivustoa ylläpitää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI).

 

Eläimiä käytetään

Tieteellisessä tutkimuksessa, joka Suomessa on valtaosin yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtävää perus- ja soveltavaa tutkimusta. Kukin tutkimushanke on yksilöllinen ja käyttää itselleen soveltuvia eläinmalleja.

Opetuksessa, johon Suomessa käytetään hyvin vähän eläviä eläimiä. Opetuksessa eläimiä saa käyttää ainoastaan korkea-asteen koulutuksessa tai ammattitaidon hankkimiseen tai kehittämiseen tähtäävässä opetuksessa. Jälkimmäinen tarkoittaa eläinten käsittelyssä ja toimenpiteiden tekemisessä tarvittavia käytännön taitoja.

Testauksessa, mikä tarkoittaa lakisääteisten vaatimusten vuoksi tehtäviä ja annettujen ohjeistojen mukaan tehtäviä kokeita esimerkiksi lääkeaineiden ja kemikaalien turvallisuuden tutkimiseksi.  Tällaista testaamisessa tehdään Suomessa erittäin vähän.

 

Eläinten pito ja käyttö tutkimus- tai opetustarkoituksessa ovat tarkoin ohjattua ja kontrolloitua toimintaa. Sivustoilta löydät tietoa lainsäädännöstä, hankelupalautakunnan toiminnasta, toiminnan ohjauksesta ja valvonnasta sekä eläinten käytön tilastotietoa.

Toiminnassa noudatetaan 3R-periaatetta. 3R tulee sanoista Replacement (korvaaminen), Reduction (vähentäminen) ja Refinement (parantaminen).

 

Yhteystiedot

Hakemukset ja ilmoitukset lähetetään: ella(at)avi.fi

Puhelinnumerot:

toimisto 02950 16197

esittelijät: Eila Kaliste 0295 016 133, Seppo Peuranen  0295 016 186 

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)avi.fi 

Päivitetty