› Graafinen versio

Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.

Tietoa alueelta

Vuoden 2020 avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan on jaettu

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 960 000 euroa avustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Avustuksella tuetaan säännöllistä ja laadukasta harrastustoimintaa sekä lasten loma-aikoina järjestettävää päiväleiritoimintaa. Avustusta myönnettiin 169 toimijalle. Etelä-Suomen alueella avustettuun toimintaan osallistuu noin 40 000 lasta ja nuorta.

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta harrastustoiminnan avulla. Avustuksella lisätään kaikille lapsille ja nuorille avoimia harrastusmahdollisuuksia sekä järjestetään lasten loma-aikoina sisältörikkaita ja turvallisia päiväleirejä vanhempien ollessa työssä.

Avustettu harrastustoiminta on sisällöltään monipuolista. Avustuksella tuetaan mm. kädentaitoihin, ruoanvalmistukseen, liikuntaan, musiikkiin ja tanssiin liittyviä kerhoja. Myös ilmaisu- ja mediataitoihin sekä ympäristökasvatukseen liittyvää kerhotoimintaa avustettiin.

Avustuksella toteutetaan Etelä-Suomessa noin 760 päiväleiriä sekä 1880 harrastekerhoa.

Liite: Avustukset v. 2020

 

Lisätietoja:

Suunnittelija Kaija Blom, p. 0295 016 265

Ylitarkastaja Mari Puhakka, p. 0295 016 560

Ylitarkastaja Liisa Sahi, p. 0295 016 563

 

sähköposti: nimi.sukunimi@avi.fi

 


Päivitetty