Sininen kirja - Länsi- ja Sisä-Suomi

Avaa Sininen kirja klikkaamalla kuva

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen. Keskeinen osa kansalaisen hyvinvointia on turvallisuus. 

Yhteiskunnan turvallisuustyön tueksi on laadittu turvallisuusstrategia (YTS 2010) ja jo kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia vuosille 2012–2015 on alueellinen näkemys toimialueen turvallisuuden tilasta ja kehittämistarpeista. Alueellisen ohjelman kärkiteema on nuorten elämänhallinnan tukeminen ja näin ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Ulkopuolisuutta kokee yli 60 000 nuorta

Nuoret itse vierastavat määritelmää "syrjäytynyt". He itse käyttävät tilanteestaan mieluummin sanaa – ulkopuolinen. Ulkopuolisuus on voinut syntyä ongelmista koulutuspaikassa, työelämässä tai ihmissuhteissa. Elämä ei vain tunnu olevan enää omissa käsissä ja jäädään ajelehtimaan.

Ulkopuolisia (syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia) nuoria lasketaan olevan yli 60 000, eräiden arvioiden mukaan jopa 100 000 nuorta. Ilmiö on kasvava huolimatta lukuisista hyvistä hankkeista ja toimenpiteistä. Kunnille lasku on suuri, sillä yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle elinaikanaan yli miljoona euroa. Kansantaloudellisesti  ajatellen Suomella ei ole varaa menettää yhtään nuorta. Nuorelle itselleen oman elämänsä herruus on vielä tätäkin arvokkaampaa..

Arvot uudelleen kunniaan – Sininen kirja

Mitä sitten voidaan tehdä? Kun tätä kysymystä pohdittiin, päädyttiin siihen, että vain arvoihin vaikuttamalla saadaan muutos aikaan. Tämän pohjalta käynnistettiin Sininen kirja – arvoprosessi. Siniseen kirjaan on koottu teesejä/arvoja, joiden katsoimme olevan jokaisen ihmisen elämänhallinnan kannalta tärkeitä.  Kirjan toivotaan löytävän tiensä koteihin, kaikille kouluasteille, vapaa-ajansektorille ja työelämään. Tavoitteena on nostaa asia yhteiskunnallisen keskustelun kärkeen, vahvistaa kasvatuskumppanuutta,sekä luoda työkaluja kasvattajille ja työelämään.

Get a Life! - Sininen kirja aukeaa Knowhow - messuilla

Get a life! – on hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistapahtuma kolmen pohjalaismaakunnan alueella. Teemana on nuorten elämänhallinta Get a life! eli Hanki itsellesi elämä! Tavoitteena on herättää paitsi nuoret itse, myös   päättäjät, viranomaiset, työelämän edustajat ja kasvattajat yhteisiin talkoisiin nuorten-  ja Suomen paremman huomisen puolesta. Tapaat meidät Knowhow- eli koulutus-ja työelämämessuilla omalla messualueella.  Tapahtuma on osa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategiaa, jossa Sinisen kirjan arvotalkoissa ovat mukana niin vapaa-ajan toimijat, kasvattajat- kuin yrityselämäkin.

Lisätietoja: kehitys- ja strategiapäällikkö Marja-Riitta Vest, p. 0295 018 507, etunimi.sukunimi@avi.fi

Päivitetty