Hankkeet ja yhteistyö - Länsi - ja Sisä-Suomi

Aluehallintoviraston yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä alueellaan. Tätä tarkoitusta varten on Länsi- ja Sisä-Suomen AVI perustanut poikkihallinnollisia työryhmiä. Työryhmiin on kutsuttu mukaan kuntien, viranomaistahojen, järjestöjen sekä yritysten edustajia.

Päivitetty