Aineiden annostelu ja verinäytteiden otto - Administration and blood sampling

Annostelu- ja näytteenottomenetelmä on valittava ja tehtävä siten, että eläimelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Annostelussa ja näytteenotoissa on pääsääntöisesti noudatettava lautakunnan nimeämiä suosituksia. Poikkeamat näistä on perusteltava. Tilavuuksissa on pyrittävä mahdollisimman pieniin tilavuuksiin.

 

Linkkejä annostelutekniikoihin, annoksen valintaan jne (linkit oikealla ->)

Suosituksia ja ohjeita verinäytteenottoon esimerkiksi (linkit oikealla ->)

* NC3Rs Blood Sampling

* yhteenveto eri eläinlajien veritilavuuksista: Blood sample volumes

* videomateriaalia (eri eläinlajeja): Norecopa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty