Aluehallintovirastot

Aluehallintovirasto (AVI) edistää perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Virasto hoitaa myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillaan.

AVIn toimintaa ohjaavat lait sekä kahdeksan ministeriötä. Virasto on ministeriöiden edustaja alueilla ja se toteuttaa niiltä saamiaan tehtäviä.

AVI ohjaa, valvoo ja kehittää maistraattien toimintaa.

Manner-Suomessa on kuusi AVIa.  Ahvenanmaalla aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Visio

Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Toiminta-ajatus

Valtion aluehallinto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Arvot

Valtion aluehallinnon arvopohja rakentuu AVIen ja ELY-keskusten arvojen pohjalle. Ne ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.

 

Päivitetty