Alueellinen toiminta

Aluehallintovirasto (AVI) osallistuu sisäisen turvallisuuden strategian alueelliseen toteutukseen ja tukee seuraavia strategiassa määritettyjä toimenpiteitä:

  • nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen
  • yhteiskunnan ja yksilöiden kriisinkestokyvyn parantaminen
  • uuden teknologian hyödyntäminen ja innovaatiopalvelujen tuottaminen
  • toimivan ohjausjärjestelmän luominen vastaamaan sisäisen turvallisuuden ilmiöihin
  • kuntien ja tulevien maakuntien turvallisuussuunnittelun tukeminen.

 

 

Tietoa alueelta

KAMU - sisäisen turvallisuuden alueellinen toimeenpanosuunnitelma - Itä-Suomi

KAMU - kaikki mukaan turvallisuustyöhön (pdf, 1599 kt)
Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma

 

Kolmannen sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelu käynnistyi valtioneuvoston  tekemän päätöksen mukaisesti 3.11.2011. Sisäisen turvallisuuden alueellisten toimeenpanosuunnitelmien laadintaa johtivat aluehallintovirastot. Suunnitelmat valmistuivat  syyskuussa 2012.

Jokaisen ihmisen, perheen, yrityksen ja yhteisön turvallisuuden tunne ja turvallisuus ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja  turvallisuuden peruselementtejä. Suunnitelman tarkoitus on parantaa yleistä arjen turvallisuutta mm. ennaltaehkäisemällä tapaturmia, onnettomuuksia ja rikollisuutta sekä parantamalla valmiutta esim. yllättävien sääilmiöiden varalle.

Alueellisella suunnitelmalla tehostetaan jo olemassa olevaa viranomaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Suunnitelmassa kartoitettiin alueen turvallisuustilanne. Kartoituksen pohjalta laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jossa ennakoidaan mahdollisia tulevaisuudessa turvallisuutta heikentäviä tekijöitä sekä ehdotetaan toimia niiden ennaltaehkäisemiseksi.

Suunnitelma on tarkoitettu työkaluksi kunnille ja paikallisyhteisöille turvallisuustyöhön  ja  turvallisuussuunnitelmien laatimiseen.  

Itä-Suomen alueellisen toimenpanosuunnitelman laatii Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden työryhmä.  Työryhmä asetti työlleen seuraavat tavoitteet. 

  • Ohjelma parantaa turvallisuutta Itä-Suomessa.
  • Turvallisuutta toteutetaan yhteistyössä alueen viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa.
  • Ohjelma tunnistaa arjen turvallisuuden haasteet ja etsii niihin ratkaisuehdotuksia Itä-Suomen harva asutus huomioiden.
  • Kaikilla itäsuomalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman valmisteluun  palautekanavan kautta.

Suunnitelutyön ajan oli tällä sivulla palautepostilaatikko ehdotusten lähettämistä varten.

Lisätietoa:
johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty