› Graafinen versio

Alkoholielinkeinorekisteri 

AVI ja Valvira ylläpitävät alkoholilain mukaisten lupa-asioiden käsittelyä, valvontaa ja tilastointia varten alkoholielinkeinorekisteriä. Alkoholielinkeinorekisterissä on tieto elinkeinonharjoittajista, joille on myönnetty alkoholilain perusteella lupa tai jotka ovat sellaista hakeneet. Vastuullinen rekisterinpitäjä on Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto).

Rekisteriseloste ja lisätietoja rekisteristä on saatavissa aluehallintovirastosta. Rekisterin tarkastusoikeuteen ja virheen oikaisuun sovelletaan henkilötietolain säädöksiä.
 

Päivitetty

LAIT JA ASETUKSET