› Graafinen versio

Äitienpäiväkunniamerkit

Esitykset äitienpäiväkunniamerkkien saajista tehdään oman alueen aluehallintovirastolle (AVI) syksyisin marraskuun alkupuolella. Esitykset tehdään hakemuslomakkeilla, joita saa AVIsta ja Suomi.fi-palvelusta hakusanalla kunnial1. Lomakkeet toimitetaan oman alueen AVIlle.

AVIn esityksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö tekee kunniamerkkiesityksen ritarikunnille. Kunniamerkit luovutetaan äitienpäivänä järjestettävässä valtakunnallisessa juhlassa, jonka järjestelyistä vastaa Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Kunniamerkin myöntämisperusteina ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimerkillisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajemminkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.  

Pyrkimyksenä on, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä, esimerkiksi ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne.  sekä myös eri vähemmistöryhmiä kuten romaneja ja saamelaisia. Ehdokkaiden alaikärajana on  40 vuotta, mutta ehdokkaiden tulee edustaa tasapuolisesti tämän päivän suomalaisia äitejä myös ikänsä puolesta. Lasten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Palkittaviksi voidaan esittää myös adoptio- ja sijaisäitejä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkiä ei ole tarkoitus myöntää.

Ritarikuntien kanslia edellyttää, että vähintään puolet esityksistä on kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiä. Omien lasten tekemissä kunniamerkkiesityksissä tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka hyvin tuntevat kysymyksessä olevan perheen. Muut omaiset, tuttavat, naapurit voivat olla aloitteellisia, mutta esityksen tekijänä tulee olla viranomainen, järjestö tai muu yhteisö.

Lisätietoja aluehallintovirastoittain

Etelä-Suomi (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)
tarkastaja Päivi Åkerblom, p. 0295 016 210

Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
tarkastaja Eeva Eriksson, p. 0295 016 890

Lappi (Lappi)
osastosihteeri Eija Kallo, p. 0295 017 362

Lounais-Suomi (Varsinais-Suomi, Satakunta)
suunnittelija Pirjo Ojanen, p. 0295 018 052

Länsi- ja Sisä-Suomi (Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
tarkastaja Vuokko Asikainen, p. 0295 018 526

Pohjois-Suomi (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)
suunnittelija Siiri Oinas-Panuma, p. 0295 017 535 ja ylitarkastaja Leena Meriläinen, p. 0295 017 523

etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Päivitetty

muualla verkossa