Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa.

Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

"Hyvä ja turvallinen vanhuus on monen tekijän summa.  Valvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa, että ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa vanhuspalveluissa", hän totesi. 

Pohjois-Suomessa toimintaympäristö asettaa haasteita vanhustyölle

Ylijohtaja muistutti, että monet ikääntyneet muuttavat kaupunkeihin ja kuntakeskuksiin iän karttuessa.

"Alueellamme Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monet ikääntyneet asuvat edelleen pitkien välimatkojen takana harva-asutusalueilla. Pitkät välimatka ja harvaan asutut alueet luovat huolta ikääntyneen väestön turvallisuuden toteutumiselle ja palvelujen saatavuudelle."

Valvovan ja ohjaavan viranomaisen näkökulmasta lähipalvelut Oulussa ja suurimmissa taajamissa ovat hyvinkin toimivia ja ikääntyneiden kansalaisten saatavilla. Työvoiman saatavuudessa on ongelmia erityisesti Kainuussa ja lisäksi alueemme eteläisissä kunnissa.

Lähes puolet yli 75 vuotiaista asuu yksin

"Huolta aiheuttaa se, että lähes puolet (44,35 prosenttia) alueemme yli 75-vuotiasta asuu kotonaan yksin. Ikääntyneiden yksinasumisen haasteet tulevat korostumaan," ylijohtaja Terttu Savolainen totesi.

Ylijohtajan mukaan erityisesti palveluiden ulkopuolella oleville ikääntyneille järjestöt voivat tarjota enenevissä määrin tukea arjessa selviytymisessä, ja luoda hyvän elämän edellytyksiä.

"On tärkeää, että ikääntyville luodaan parhaat mahdolliset keinot sosiaalisiin kontakteihin, liikkumiseen ja yleensäkin arjen sujumiseen.  Unohtamatta mahdollisuuksia osallistumiseen ja osallisuuteen", ylijohtaja kannusti.

Suomi on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa

Ylijohtaja muistutti, että valtiovalta Suomessa on vanhusten hyvinvoinnin puolella.

Hallitusohjelman päätavoite: "oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi", koskee myös vanhuksia. Tavoitteemme on ikäystävällinen yhteiskunta, jossa ikääntyneet eivät ole vain palveluiden kohde, vaan myös yhteiskunnan voimavara.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoite on lisätä terveiden elinvuosien määrää, parantaa toimintakykyä ja tarjota palvelut oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

"Suuret sosiaali- ja terveyssektorin hankkeet, kuten sote-maakuntien perustaminen, sosiaaliturvan sekä vanhuspalveluiden uudistustyö ovat kaikki merkittäviä hankkeita ikääntyvien hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamisessa," Savolainen totesi.

 

Lisätietoja: Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi


Päivitetty