Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Kirjastojen kehittämisavustuksiin 695 000 euroa                                             

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kehittämisavustuksia yhteensä 695 000 euroa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien yleisille kirjastoille. Avustuksia myönnettiin 48 hankkeelle. Avustussummat vaihtelevat 1500 eurosta 150 000 euroon. Avustusta myönnettiin mm. Etelä-Pohjanmaan kirjastojen yhteistyöhön, omatoimikirjastojen perustamiseen, lukuharrastuksen edistämiseen, kirjastojen ja koulujen yhteistyöhön sekä Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tapahtumiin ja moni-kulttuurisuuden edistämiseen. Osa avustettavista hankkeista on suunniteltu toteutettavaksi yhteistyössä joko muiden kirjastojen tai kunnan muiden hallinnonalojen kanssa.


Omatoimikirjastojen määrä kasvussa


Vuonna 2016 hankkeissa voimistuu edelleen kirjastojen laajennetun aukiolon kehittäminen. Laajennetusta aukiolosta ja kirjastopalvelun saatavuuden lisäämisestä käytetään yleisesti nimeä omatoimikirjasto. Molemmilla termeillä viitataan kirjaston aukiolojen lisäämiseen kansalaisten omatoimista asiointia mahdollistamalla. Laajennetun aukiolon kirjastojen palveluja voi käyttää, vaikka henkilökunta ei olisikaan paikalla. Toisaalta henkilökohtaista asiakaspalvelua voidaan parantaa, kun aineiston lainaus ja palautus automatisoituu.

Omatoimikirjastohankkeiden lisäksi Etelä-Pohjanmaalla rahoitusta saa Kirjastoyhteistyön tiivistäminen -hanke. Laajaan kirjastokimppaan ovat liittymässä myös Laihia, Isokyrö, Veteli, Perho ja Kaskinen. Keski-Pohjanmaalla lukemisharrastuksen edistämisen lisäksi kehitetään palveluprosesseja sekä kirjaston ja koulun yhteistyötä. Keski-Suomessa rahoitetaan laajennettua aukioloa, kirjastohenkilöstön osaamisen kehittämistä, poikien lukemisharrastusta ja mediakasvatushankkeita. Pirkanmaalla tuetaan niin ikään kirjastojen käyttäjien omatoimisuutta, tulevaisuuden kirjastopalvelujen kehittämistyötä ja musiikkitoimintaa. Sen lisäksi toteutetaan opetussuunnitelmatason malli monilukutaidon huomioimisesta eri oppiaineissa ja luokkatasoilla. Pohjanmaalla rahoitusta sai omatoimipalvelujen lisäksi mm. lukemisen edistäminen ja monikulttuurisuushankkeet.


Avustusten jakautuminen maakunnittain:

Etelä-Pohjanmaa 210 500 euroa
Keski-Pohjanmaa 34 500 euroa
Keski-Suomi 135 000 euroa
Pirkanmaa 182 000 euroa
Pohjanmaa 133 000 euroa
 

Avustusta saaneet hankkeet

Hakemukset on julkaistu valtakunnallisessa Yleisten kirjastojen hankerekisterissä http://hankkeet.kirjastot.fi/, jossa on käytettävissä nyt myös hankkeiden tarkastelua helpottava visualisointi http://visualisointi.kirjastot.fi/hankkeet/#!/fi/projects/bars/total. Hankerekisteriin tallennetaan tiedot kaikista yleisten kirjastojen hankkeista sekä aluehallintovirastojen myöntämistä avustuksista.
 

Lisätiedot:
kirjastotoimen ylitarkastaja Anneli Ketonen, p. 0295 018 818
kirjastotoimen ylitarkastaja Marjariitta Viiri, p. 0295 018 823
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut

lomakkeet