Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Alueellinen valmiustoimikunta 24.9.2020: Rajoitustoimien perusteena on välttämättömyys

( Länsi- ja Sisä-Suomi) 

Kiihtyvä tautitilanne velvoittaa alueen viranomaisia jatkuvaan seurantaan ja tarvittaessa nopeisiin torjuntatoimiin. Tautitilanne alueilla vaihtelee – sairaanhoitopiirien ja kuntien rooli korostuu. Tautitilannetta ja rajoitustoimia tarkastellaan viikoittain.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkinen totesi kokouksen aluksi, että edellisestä kahden viikon takaisesta valmiustoimikunnan kokouksesta pandemiatilanne on kääntynyt huonompaan suuntaan. – Myös viranomaisten on täytynyt reagoida ja se näkyy mm. STM:n ohjauskirjeessä kunnille, kuntayhtymille, sairaanhoitopiireille ja aluehallintovirastoille. Sairaanhoitopiirien rooli korostuu ja eri viranomaisten rooleja on painotettu. Raportti alueen tautitilanteesta ja toimenpiteistä THL:lle tulee antaa 25.9.2020 ja tämän jälkeen viikoittain. Tällä hetkellä valmistellaan lisätoimia pandemian hillitsemiseksi,  viimeisenä THL:n 24.9.2020 päivitetty maskisuositus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoituspäätös 1.10.2020 alkaen

Aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield avasi valmiustoimikunnalle päätöksenteon perusteita. Blåfieldin mukaan ratkaisua edelsi tiivis  keskustelu sairaanhoitopiirien ja THL:n kanssa. – Vaikka lakiteknisesti päätösteksti alkaa sillä että aluehallintovirasto kieltää – päätöksessä ei varsinaisesti kielletä kokoontumisia vaan kerrotaan  kuinka tapahtumia on edelleen mahdollista turvallisesti järjestää. Ohjeet eivät koske yksityisiä tilaisuuksia mutta suositeltavaa toki on, että sielläkin näitä rajoituksia noudatettaisiin. Tartuntatautilaki edellyttää että rajoitustoimenpide on välttämätön. Huomioon on otettava lukuisa joukko kansalaisen perusoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.  Näitä tulee punnita, jotta rajoituksen määrä ja hyöty on suhteessa siihen, mitä tavoitellaan. Vaikka alueiden tilanne on erilainen,  lievennyksiin ei nähty aihetta. – Tautihan on osoittautunut sellaiseksi, että yhtäkkiä on todettu tartunta alueilla, jossa niitä ei aiemmin ole ollut. Pidän mahdollisena että seuraavan kahden viikon aikana tätä tilannetta joudutaan tarkastelemaan uudelleen, sanoi Blåfield.

Opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen tiivisti kyselyraportin tuloksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen järjestäjille suunnatusta kyselystä. Kyselystä kävi ilmi, että poissaolojen määrä on selvästi lisääntynyt. Valtosa syistä liittyi flunssakauden alkamiseen, suositukseen jäädä oireisena kotiin ja koronatestivastausten odotteluun. Hygieniaohjeita pystyttiin kyselyn mukaan noudattamaan suhteellisen hyvin mutta väljyyssuositusten noudattaminen koettiin vaikeaksi. Haasteita tuli erityisesti tilojen ahtauden ja koulukuljetusten osalta. – Suurin huolemme on, missä määrin alueellisten suositusten teossa huomioidaan päätösten vaikutukset varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Toivottavaa on, että opetuspuolen henkilöstö osallistetaan tähän työhön. Vahva viesti raportista on myös turhautuneisuus siihen että,  kun päivällä lasten ja nuorten osalta hygienia- ja turvallisuusohjeista huolehditaan, harrastustoiminnassa samoissa tiloissa näihin asioihin ei enää kiinnitetä huomiota.

-Toivottavasti sellaisia rajoitustoimia kun keväällä tehtiin, ei enää tarvitsisi tehdä. Nyt jokaisen tulee ymmärtää rajoitusten ja suositusten välttämättömyys ja noudattaa niitä, totesi Pukkinen kokouksen lopuksi.

Lisätietoja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

 ylijohtaja Marko Pukkinen p. 0295 018 582 ja  etunimi.sukunimi@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield p. 0295 018 587 ja  etunimi.sukunimi@avi.fi

 

opetustoimen ylitarkastaja Mari Kyllönen p. 0295 018 664 ja etunimi.sukunimi@avi.fi

 

 

 


Päivitetty