› Back to the graphical version

Aluehallintovirastojen kirjaamojen asiointisähköpostiosoitteet

 

Asian vireilletulon varmistamiseksi suosittelemme käyttämään kirjaamojen sähköpostiosoitteita henkilökohtaisen sähköpostin sijaan.

Kirjaamo ottaa vastaan viralliset asiakirjat, kirjaa ne asianhallintajärjestelmään ja antaa tietoa asiaa hoitavasta viranomaisesta sekä neuvoo asiakkaita. 

Kirjaamo lähettää Ilmoituksen viestin vastaanottamisesta viraston aukioloaikana.

Aluehallintovirastojen (AVIen) henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@avi.fi

Sähköpostin liitetiedostot enintään 20 Mt.

Asioitaessa sähköpostin välityksellä, mahdollisten liitetiedostojen enimmäiskoko on 20 megatavua (Mt) yhtä viestiä kohden. Jos liitteet ovat isompia, tulee tiedostokokoa pienentää tai liitteet tulee lähettää useassa eri sähköpostiviestissä. Viestin perillemeno viranomaiselle on lähettäjän vastuulla (Laki sähköisestä asioinnista, 8 §).

Suojattu sähköposti

On syytä huomata, että tavallisella sähköpostilla lähetetty viesti ei kulje tietoverkossa suojatussa muodossa, joten salassa pidettävien tietojen tietoturva voi vaarantua. Käytä aina suojattua sähköpostiyhteyttä, kun lähetät aineistoa, joka sisältää salassa pidettäviä tai muuten arkaluontoisia tietoja. Huomioi, että suojattu yhteys toimii vain oheisessa osoitteessa. Linkki:  Suojattu sähköposti

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo


Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo


Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo

Sähköposti: kirjaamo.pohjois(at)avi.fi
 

Aluehallintovirastojen kirjaamoiden muut yhteystiedot

Updated