› Back to the graphical version

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Lapin yleiset kirjastot 2014

Toimintakatsaus

Kirjastotoimen ylitarkastaja
Satu Ihanamäki
Opetus- ja kulttuuritoimi

Lapin yleiset kirjastot 2014 (PDF 592 kt)

 

Nimi

Lapin yleiset kirjastot 2014: Toimintakatsaus

Tekijä:

Kirjastotoimen ylitarkastaja
Satu Ihanamäki

Aika ja
paikka

2015
Rovaniemi

Julkaisija:

Lapin aluehallintovirasto

Sarja:

Lapin aluehallintoviraston julkaisuja nro 3/2015

Kieli

suomi

Hinta:

Maksuton

ISBN

-

ISSN

1799-0378

Tiivistelmä:

Lapissa oli 21 kuntaa ja 18 yleistä kirjastoa vuonna 2014. Sompion seutukirjaston muodostavat Pelkosen-niemi, Savukoski ja Sodankylä ja Tornionlaakson seutukirjaston Pello ja Ylitornio. Pääkirjastoja oli 21, sivukirjastoja 20 ja kirjastoautoja 13.

Kirjastoautopalvelua tarjottiin vuoden 2014 lopussa 17:ssä kunnassa. Kirjastoautopalvelu on tärkeä erityi-sesti lasten ja nuorten lukutaidon kehittymisen kannalta. Lapissa lähes 30 % koululaisista on koulukuljetus-ten varassa, eikä mahdollisuutta kunnan pääkirjaston käyttämiseen välttämättä ole huomioitu kuljetuksissa. Koska kouluiltakin on lakkautettu koulukirjastot lähes kokonaan, on lasten lukemisen tarjonta kirjastoauto-palvelulla erityisen tärkeää.

Kirjastojen aineistoja lainattiin lähes kolme miljoonaa kertaa vuonna 2014. Lainoista 14,5 % tehtiin kirjastoautoissa. Kutakin Lapin asukasta kohden aineistoja lainattiin 15,9 kertaa. Kokonaislainaus vähentyi edellisestä vuodesta 2,6 %.

Kirjastojen järjestämät tapahtumat ja koulutukset olivat suosittuja. Tapahtumiin osallistui lähes 29 000 hen-kilöä ja koulutuksiin 13 000. Näyttelyitä järjestettiin vähän yli 200, tapahtumia yli 1 000 ja käyttäjäkoulutuksia lähes 600 kertaa.

Vuonna 2014 Lapin kirjastojen palkkalistoilla oli 156,43 henkilötyövuotta. Näistä 87 % oli kirjastoammatillisen koulutuksen saaneita, ja kirjastoalan korkeakoulutuksen omaavia oli 34,8 % (kirjastoasetus edellyttää 45 %).
Keskeiset tunnusluvut olivat:

Toimintakulut / asukas 66,5 euroa
Kokonaislainaus / asukas 15,9 lainaa
Käynnit kirjastossa / asukas 8,5 käyntiä

Avainsanat:

Yleiset kirjastot, Lappi, tilastot, vuositilastot, toimintakertomukset

 


Updated