› Back to the graphical version

Julkaisut

Tälle sivulle on koottu aluehallintovirastojen julkaisuja. Alueelliset julkaisut löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

julkaisut

Handbok för statsunderstöd, ansökan, användning och tillsyn


Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

St. Michel 2019

Publikationer från Regionförvaltningsverket 65/2019
ISSN 2343-3132
 (Webbpublikation)
ISBN 978-952-5890-39-2 (Webbpublikation)

Läs publikationen (PDF 335 kb)

Referat

Den här handboken innehåller information och anvisningar för dem som ansöker om och för dem som beviljas behovsprövade statsunderstöd av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena vid regionförvaltningsverket. Uppgifterna och anvisningarna gäller hur man ansöker och använder understöden samt tillsynen av användningen. Den som ansöker om understöd och de som använder understöd ska i första hand sätta sig in i ansökningsanvisningarna som finns i utlysningen av understödet samt understödsbeslutet och villkoren och begränsningarna för understödsanvändningen som är bifogade till beslutet. Handboken är sekundär till anvisningarna ovan och den ger tilläggsuppgifter om ansökningen av understöd.

Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövade statsunderstöd för projekt eller verksamhet samt investeringsunderstöd. I handboken går vi igenom villkoren och begränsningarna i samband med specialunderstöd som beviljas av biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena vid regionförvaltningsverken. Därtill finns det egna särskilda villkor och begränsningar för investeringsunderstöd.

Ämnesord:

statsunderstöd, biblioteksväsendet, idrottsväsendet, ungdomsväsen


Updated