Kilpailu- ja kuluttajapoliittiset selvitykset

Aluehallintovirasto (AVI) tekee yhteistyössä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa kilpailu- ja kuluttajakysymyksiin liittyviä selvityksiä ja vertailuja.

AVI kerää tietoja myös kuluttajatutkimuskeskukselle sen tekemiä selvityksiä ja tutkimuksia varten.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain mukaan elinkeinonharjoittaja on velvollinen antamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten vähittäismyyntihintoja koskevia tietoja selvityksiä ja vertailuja varten. Virasto voi määrätä tiedot annettavaksi myös tietojen keräämisestä huolehtivalle aluehallintovirastolle.

Tietoa alueelta

Hintaselvitykset - Pohjois-Suomi  

  • tarkastaja Sirkka Partala, p. 0295 017 583
  • tarkastaja Tuija Karppinen, p. 0295 017 568

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)avi.fi


Updated