Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Selkeä kieli aluehallintoviraston tavoitteena

Yli puolet aluehallintovirastojen henkilökunnasta on tehnyt selkeän kielen koulutuksen, joka järjestettiin virastojen sisäisenä koulutuskampanjana. Vuoden selväsanainen -palkinto kannustaa meitä parantamaan jatkossakin tekstiemme selkeyttä ja ymmärrettävyyttä esimerkiksi ohjeissamme ja päätöksissämme.

Aluehallintoviraston selkeän kielen koulutuksen työryhmä sekä verkkosivu-uudistuksen työryhmät valittiin 5. lokakuuta Vuoden selväsanainen 2020 -kilpailun voittajaksi monen hienon ehdokkaan joukosta. Kiitämme lämpimästi eduskunnan oikeusasiamiestä ja Kotimaisten kielten keskus Kotusta tunnustuksesta.

Vuosi 2020 on ollut aluehallintovirastossa viestinnän teemavuosi. Siihen on kuulunut olennaisena osana organisaation sisäinen kampanja selkeästä kielestä. Koulutuksen rakensivat viestinnän ja henkilöstöhallinnon työntekijät. Koulutus sisältää muun muassa aluehallintovirastojen omia hankalia tekstejä, joita harjoituksissa pääsee parantamaan.

Koulutus lanseerattiin helmikuussa. Kun kampanjamme päättyy nyt, 13.10. kansainvälisenä selkeän kielen päivänä, selkeän kielen koulutuksen on tehnyt 52 prosenttia kaikkien aluehallintovirastojen työntekijöistä.

Leikkimielisen koulutuskilpailun voitto Pohjois-Suomeen

Kampanjaamme on kuulunut myös kuuden aluehallintoviraston keskinäinen kilpailu siitä, missä virastossa eniten suoritetaan selkeän kielen koulutusta. Voiton vei Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, jonka henkilökunnasta peräti 69 prosenttia on tehnyt koulutuksen lokakuun alkuun mennessä. Palkinnoksi he saavat selkeän kielen mukit ja kakkukahvit. Lisäksi kaikkien koulutukseen osallistuneiden kesken arvotaan 10 henkilökohtaista palkintoa.

– Olen todella ilahtunut siitä, että työntekijämme osallistuivat näin aktiivisesti jo tässä vaiheessa selkeän kielen koulutukseen. Kiitän jokaista kurssin käynyttä, kommentoi ylijohtaja Terttu Savolainen virastonsa hienoa suoritusta.

Ylijohtaja Savolainen painottaa, että selkeän kielen koulutuspaketti on ollut kaikille aluehallintovirastoille hyvä herätys selkeään kieleen ja sen kehittämiseen.

– Hyvä ja selkeä virkakieli on merkittävä osa hyvää hallintoa. Ymmärrettävät ja selkeät viranomaisviestit ovat kansalaisten perusoikeus. Näitä viestejä virkamiehemme tekevät arkityössään päivittäin. Toivon, että aluehallintovirastot näyttäytyvät asiakkaille selkeinä ja ymmärrettävinä.

Selkeä kieli on asiakkaidemme etu

Selkeän kielen hyväksi tekemämme työ tulee pian näkyviin kaikille, kun verkkosivustomme avi.fi uudistuu loppuvuodesta 2020. Uusien verkkosivujen sisältö on asiakasystävällisellä ja selkeällä kielellä kirjoitettu. Verkkosivujen tekstien tuottamiseen on osallistunut yli 120 asiantuntijaa eri vastuualueilta ja kaikista aluehallintovirastoista.

Tavoitteena on, että jatkossa koko henkilöstömme käy läpi selkeän kielen koulutuksen. Otamme selkeän kielen koulutuksen myös osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä. Lisäksi pyrimme saamaan henkilöstön käyttöön muita aihepiirin koulutuksia.

Työssämme ihmisten ja alueiden parhaaksi panostamme siis jatkossakin myös selkeään virkakieleen. Aluehallintovirastoissa haluamme yhdessä kehittyä asiakasystävällisten virkatekstien tuottajina.

Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: viestinta@avi.fi


Updated